สัมมนาและ Workshop ผลิตภัณฑ์โทมูระ ประจำเดือน Click >>
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Home Page > Products > Lens >

CCTV Lens Download Specifications
FS-LF0616IR 6.0 mm IR F1.8 53º (20M)
FS-LF02816 2.8 mm CS F1.6 93º ( 5M)
FS-LF0416-3 4.0 mm CS F1.6 73º (10M)
FS-LF0616 6.0 mm CS F1.6 53º (20M)
FS-LF0816 8.0 mm CS F1.6 41º (25M)
FS-LF1216 12.0 mm CS F1.6 26º (30M)
FS-LF1616 16.0 mm CS F1.6 21º (45M)
TP-0816 8.0 mm CS F1.6 41º (25M)
TP-1216 12.0 mm CS F1.6 26º (30M)
TP-1616 16.0 mm CS F1.6 21º (45M)
FS-LVA0358D 3.5-8 mm CS CS F1.4  
FS-LVA02812D 2.8-12 mm CS F1.4  
FS-LVA0550D 5-50 mm CS F1.4  
TP-2812WOE 2.8-12 mm 12-360 W73.80º T35.00º Direct Drive Made in Japan
TP-3308WOE

3.3 - 8 mm
12-360 W90.63º T28.20º Direct Drive Made in Japan

 

 

 

 

 

 
 
 

Home | Products | Support & Services | Customer list | Online Demo | Download | Contacts

 
Copyright © 2009 P.S.P. Telecom (1989) CO.,LTD. All right reserved.