สัมมนาและ Workshop ผลิตภัณฑ์โทมูระ ประจำเดือน Click >>
 

 

รับประกันคุณภาพตัวสินค้านับจากวันที่บนVoidหรือไม่เกินระยะเวลาประกัน+3เดือน(กรณีมีการลงทะเบียนOnlineสมบูรณ์)

เงื่อนไขการรับประกันสินค้ากลุ่ม CCTV ที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท พีเอสพี เทเลคอม (1989) จำกัด ทางบริษัทฯ ยินดีให้การรับประกันสินค้าตามรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้


1. รับประกันตัวสินค้าเป็นเวลา 12 เดือน(Voidสีแดง) หรือ 24 เดือน(Voidสีฟ้า) นับจากวันที่ซื้อสินค้า

2. การรับประกันชุดจ่ายไฟ (adaptor) ต้องอยู่ในเงื่อนไขการซื้อสินค้าภายใน วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยจะทำการเปลี่ยนชุดจ่ายไฟให้ใหม่ในกรณีที่พบว่าชุดจ่ายไฟไม่สามารถทำงานได้

3. เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าให้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น

ก. สินค้าบกพร่องจากการใช้งานภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

ข. ตัวเครื่องต้องไม่มีรอยขีดข่วนบุบสลาย หรือ ใช้งานผิดประเภท

ค. อุปกรณ์ในกล่อง คู่มือใช้งาน ทุกชิ้นครบถ้วน ไม่อยู่ในสภาพที่ชำรุด ทั้งนี้หมายเลข Serial ของ ตัวเครื่องและกล่องต้องตรงกัน

ง. Warranty Label ต้องอยู่ในสภาพปรกติ ไม่มีรอยแกะ แก้ไข หรือสูญหาย

4. การรับประกันจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้ซื้อแสดงผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาซ่อมหรือเปลี่ยนพร้อมกับใบเสร็จที่มีการระบุวันที่ซื้อและชื่อตัวแทนจำหน่าย

5. กรณีซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า ผลิคภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ จะมีระยะเวลารับประกันเท่ากับเวลาที่เหลือของการรับประกันเดิม

6. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากการสึกหรอตามการใช้งาน หรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์จากการใช้งานปรกติที่ระบุในคู่มือใช้งาน เช่น การนำเครื่องไว้ในที่อุณหภูมิหรือความชื้นสูง

7. การรับประกันนี้จะไม่ตรอบคลุมถึงความเสียหายเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การดัดแปลงแก้ไขฮาร์ดแวร์และการอัพเดทเฟิร์มแวร์ผิดพลาด

8. การแก้ไขข้อมูลใดๆ บนฉลากหรือแถบรับประกันจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

9. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงค่าขนส่ง ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นของลูกค้า

10. การตั้งค่าเครื่องหรือข้อมูลที่บันทึกไว้อาจหายไปเมื่อซ่อมแซม โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อข้อมูลที่สูญหาย กรุณาทำการสำรองข้อมูลก่อนนำไปซ่อม

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

*******************************************************

 

Home | Products | Support & Services | Customer list | Online Demo | Download | Contacts

 
Copyright © 2009 P.S.P. Telecom (1989) CO.,LTD. All right reserved.