สัมมนาและ Workshop ผลิตภัณฑ์โทมูระ ประจำเดือน Click >>
 

 

 
 
 

 

 

  Home Page > Products >Wiring Home Security >

  Wiring Home Security สัญญาณกันขโมยบ้านเดินสาย

 

 


HA-266

- ควบคุมการทำงานได้สูงสุด 6 โซน
- สามารถโปรแกรมให้ทำงานแบบตรวจับทันที (Instant) แบบหน่วงเวลา (Delay)
แบบตรวจจับตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) หรือแบบ 24 ชั่วโมงโดยไม่มีเสียงร้องเตือน
แต่โทรแจ้งไปยังหมายเลขปลายทางที่ได้โปรแกรมไว้
- กำหนดรหัสหลัก (Master Code) และรหัสผู้ใช้ (User Code) ได้ 8 ชุุด
- กำหนดขอบเขตการสั่งการของรหัสผู้ใช้ทุกรหัสได้
- สั่งงานทาง KEYPAD ได้ถึง 3 ตัว หรือทางโทรศัพท์
- สามารถโปรแกรมหน่วงเวลาในการเข้า-ออก และเวลาในการ Alarm ได้
- ควบคุมการทำงานแบบ Home และ Away
- กำหนดเวลาในการตอบสนอง (หน่วงเวลา) ของแต่ละโซนได้
- ต่อผ่านไซเรน, กระดิ่ง และไฟกระพริบได้
- มีระบบตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า และทำการตั้งค่าระบบใหม่ ก่อนที่แบตเตอรี่จะเกิดปัญหา

SpecificationHA-268

- ควบคุมการทำงานได้สูงสุด 8 โซน
- สามารถโปรแกรมให้ทำงานแบบตรวจับทันที (Instant) แบบหน่วงเวลา (Delay)
แบบตรวจจับตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) หรือแบบ 24 ชั่วโมงโดยไม่มีเสียงร้องเตือน
แต่โทรแจ้งไปยังหมายเลขปลายทางที่ได้โปรแกรมไว้
- สามารถโทรสั่งระบบ เปิด-ปิด ทางโทรศัพท์ได้
- โทรแจ้งเหตุอัตโนมัติได้ 4 เลขหมาย
- กำหนดรหัสหลัก (Master Code) และรหัสผู้ใช้ (User Code) ได้ 8 ชุุด
- กำหนดขอบเขตการสั่งการของรหัสผู้ใช้ทุกรหัสได้
- สั่งงานทาง KEYPAD ได้ถึง 3 ตัว หรือทางโทรศัพท์
- สามารถโปรแกรมหน่วงเวลาในการเข้า-ออก และเวลาในการ Alarm ได้
- ควบคุมการทำงานแบบ Home และ Away
- กำหนดเวลาในการตอบสนอง (หน่วงเวลา) ของแต่ละโซนได้
- ต่อผ่านไซเรน, กระดิ่ง และไฟกระพริบได้
- มีระบบตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า และทำการตั้งค่าระบบใหม่ ก่อนที่แบตเตอรี่จะเกิดปัญหา

Specification

 

 
 
 

Home | Products | Support & Services | Customer list | Online Demo | Download | Contacts

 
Copyright © 2009 P.S.P. Telecom (1989) CO.,LTD. All right reserved.