สัมมนาและ Workshop ผลิตภัณฑ์โทมูระ ประจำเดือน Click >>
 

 

 
 
 

 

  Home Page > Products > Guard Tour  

Guard Tour นาฬิกายามดิจิตอล (กันน้ำ)  

5000V4S

 • Tourch light.
 • Auto induction card-reading
 • Read EMID signal card
 • USB communication, no need downloader station
 • Super storage capacity 16Mb Flash, 60000 records       
 • Metal Body, Molded rubber shell, super durability
 • Easy carrying, brilliant exterior design         
 • Sabotage absorbent, easy maintenance     
 • Real time internal clock
 • Completely water resistant
 • Resistant to electrical shock
 • 880mAh Li-Po Battery ,Long battery life;
 • Reading distance≤10cm

SPECIFICATION 
Physical : Metal Body, Molded rubber shell, Completely water resistant 
Dimensions : 144mm X 47mm x30mm
Frequency : 125KHz
Operating Temperature : -40°to 186°F (-45°to +85°C) 
Humidity : 10% to 90% non-condensing Storage
Memory : 16Mb Flash ROM
Storage Capacity : 60000 pieces records
Battery : 3.7V Lithium Battery, 800mAh
Signal Card Detection : Auto induction card-reading
Card Reading Distance : 3cm-5cm (EM signal card)
Communication : USB port, no need downloader station
Weight : 227g

Download Specification

PS-5000V5

 • Auto induction card-reading
 • Read EMID signal card
 • USB communication, no need downloader station
 • Super storage capacity 16Mb Flash, 60000 records       
 • Metal Body, Molded rubber shell, super durability
 • Easy carrying, brilliant exterior design         
 • Sabotage absorbent, easy maintenance     
 • Real time internal clock
 • Completely water resistant
 • Resistant to electrical shock
 • Long battery life;
 • Reading distance≤10cm

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Home | Products | Support & Services | Customer list | Online Demo | Download | Contacts

 
Copyright © 2009 P.S.P. Telecom (1989) CO.,LTD. All right reserved.