บริษัท พี.เอส.พี. เทเลคอม (1989) จำกัด

319/11-12 สี่แยกสุทธิสาร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400